skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Brexit

23 czerwca 2016 r. Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej. Podobnie jak 60% glosujących w moim okręgu wyborczym w Londynie chciałam, aby mój kraj pozostał częścią UE. Byłam głęboko rozczarowana wynikiem kampanii, która dramatycznie podzieliła społeczeństwo.

Od tego czasu stało się jasne, że wyjście z UE będzie gigantycznym przedsięwzięciem – często sprzecznym z interesem narodowym. Niepokojące jest to, że rząd brytyjski wielokrotnie pokazał, iż nie potrafi sprostać ogromowi stojącego przed nim wyzwania.

Nacisk rządu na przeprowadzenie „twardego” brexitu (odejście od jednolitego rynku i unii celnej) pod wpływem skrajnych frakcji Partii Konserwatywnej jest zarówno niepotrzebny, jak i ryzykowny. Takie podejście stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla brytyjskiej gospodarki oraz naszych podstawowych praw i wolności.

Partia Zielonych nie zgadza się, że wyjście z UE – brexit – czy to „miękki”, czy „twardy”, leży w interesie Brytyjczyków.

Dlatego wzywamy do przeprowadzenia referendum w sprawie negocjowania warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, z możliwością odstąpienia od negocjacji i pozostania w Unii.

Głęboko wierzę, że członkostwo Wielkiej Brytanii w UE stworzyło wiele możliwości. Pozwoliło milionom Brytyjczyków żyć, kochać, uczyć się i pracować w 27 państwach członkowskich oraz przyciągnęło miliony utalentowanych osób do naszego kraju. Dało priorytet wdrażaniu norm środowiskowych, które chronią planetę przed zmianami klimatycznymi. Jednocześnie stworzenie silnych więzi społecznych, politycznych i gospodarczych z naszymi najbliższymi sąsiadami sprawiało, że Wielka Brytania stała się mniej odizolowana i bezpieczniejsza.

Tak długo, jak będę posłanką do PE, nie przestanę walczyć o ochronę tych przywilejów. Nawet jeśli wyjdziemy z UE, nie możemy odwrócić się od naszych partnerów, naszych globalnych obowiązków i naszej planety.

Przeczytaj moją broszurę Zielone Gwarancje (Green Guarantees), aby dowiedzieć się więcej o moich priorytetach dotyczących uzyskania jak najlepszych warunków dla Londynu i Wielkiej Brytanii po wyjściu z UE.

Kliknij linki po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej na temat mojego stanowiska w kwestii handlu i środowiska po brexicie.

Odwiedź „Centrum ds. Swobodnego Przepływu”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pracuję nad ochroną praw obywateli od czasu referendum. Zobacz linki do organizacji, które mogą pomóc, jeśli masz obawy dotyczące Twojego prawa do swobodnego przemieszczania się.