skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Jean w Parlamencie Europejskim

Oficjalne pytania Jean i jej spotkania.

Przedstawiam tu różne działania, które podjęłam jako indywidualna posłanka do PE zarówno w Brukseli, jak i w Londynie, aby zapewnić prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w innych krajach UE. Obejmują one spotkania z wpływowymi osobistościami, oficjalne pytania do urzedników UE, ważne głosowania i wiele innych. Pełna lista tutaj.

Praca Jean z Obywatelską Grupą Zadaniową przy Parlamencie Europejskim

W styczniu 2017 roku zostałam członkinią międzypartyjnej  Obywatelskiej Grupy Zadaniowej Parlamentu Europejskiego, która bada postępowanie rządu brytyjskiego wobec obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy złożyli wniosek o obywatelstwo lub stały pobyt od czasu głosowania w sprawie brexitu. Grupa ta spotyka się regularnie, dzieli się informacjami i wspólnie prowadzi lobbing przed Komisją Europejską, rządem brytyjskim i innymi zainteresowanymi stronami, aby położyć kres niepewności.  Oto lista naszych wspólnych działań, poczynając od ostatnich. Pełna lista tutaj.