skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Brexit i Londyn

Londyn, mój okręg wyborczy, zdecydowanie głosował za pozostaniem w Unii Europejskiej. Spośród osób, które oddały głos, 60% chce pozostać w UE.

Jest tak zapewne dlatego, że Londyn odniósł wielkie korzyści z członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Londyn, dom dla prawie miliona obywateli UE – około jednej trzeciej wszystkich obywateli UE w Wielkiej Brytanii ma dumną historię przyjmowania cudzoziemców i stwarzania im warunków do życia, pracy i nauki. Wiele z tych osób zdecydowało się zapuścić korzenie w Londynie, budując tu nowe życie i wzbogacając naszą kulturę.

Raport opublikowany przez London First i PWC w marcu 2017 r. wykazał, że 30% osób zatrudnionych w sektorze budownictwa w stolicy urodziło się w innych krajach UE – podobnie 30% osób pracujących w hotelarstwie, 15% w sektorze finansowym i 14% w zawodach twórczych. Taki kontakt z innymi częściami świata – w Europie i poza nią – pomógł uczynić z Londynu miasto innowacyjne, ekscytujące, kreatywne, przyjazne i otwarte.

Z mojego raportu „Losing it Over Brexit” (Co stracimy przez brexit)  wynika, że Londyn otrzymuje ponad 500 milionów funtów rocznie na wspieranie społeczności, walkę z nierównością i rozwój lokalnej gospodarki. Finansowanie to wspierało programy kulturalne w Muzeum Brytyjskim, badania akademickie na londyńskich uniwersytetach oraz rozwój projektów infrastrukturalnych, takich jak Crossrail. Pomogło stawić czoła bezrobociu wśród młodzieży w Londynie, wspierać małe firmy, udoskonalić szkolenia i poprawić możliwości zatrudnienia dla londyńczyków.

Wiele zielonych przestrzeni, które londyńczycy znają i lubią, korzysta ze specjalnego statusu UE, który zapewnia im dodatkowy poziom ochrony przed zabudową. UE pomogła w oczyszczeniu Tamizy, a także w ochronie zagrożonych gatunków ptaków w dolinie rzeki Lee i wrzosowisku na Wimbledon Common.

Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE stanowi realne zagrożenie, że stracimy te przywileje. Wraz z Sianem Berrym i Caroline Russell, członkami Partii Zielonych w Zgromadzeniu Londyńskim, będę walczyć o to, by jakakolwiek umowa związana z brexitem chroniła wszystkich londyńczyków i nasze środowisko.