skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Brexit i środowisko

Członkostwo w Unii Europejskiej jest nieodzowne dla ochrony środowiska. W końcu wpływ zmiany klimatu, zanieczyszczenia i wyczerpywania zasobów nie zatrzymuje się na granicach państw. Jeśli mamy skutecznie stawić czoła tym problemom, potrzebujemy solidnych działań transgranicznych.

Od ochrony dzikiej przyrody i efektywności energetycznej, przez ochronę środowiska morskiego po zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – UE przoduje w działaniach mających na celu utrzymanie czystego i zdrowego środowiska naturalnego.

Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE rozpoczęła okres głębokiej niepewności dla środowiska. Stanowi ona, jak określiła współprzewodnicząca Partii Zielonych Caroline Lucas, „mieszankę wybuchową” dla środowiska naturalnego.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE znacznie łatwiejsze będzie przeprowadzenie zmian legislacyjnych, które mogą zagrażać naszym, z trudem osiągniętym, standardom środowiskowym. Musimy dopilnować, aby brytyjskie przepisy dotyczące ochrony środowiska zachowały swój rozległy charakter i były właściwie egzekwowane. Niezwykle ważne jest, aby rząd nadal zapewniał fundusze na zielone projekty. Ponadto oczekujemy, że utrzymane zostaną obecne standardy handlowe. Musimy mieć pewność, że w ferworze zawierania nowych umów handlowych ministrowie nie będą umniejszać przepisów dotyczących zagrożeń związanych z GMO, pestycydami, bezpieczeństwem żywności i dobrostanem zwierząt.

Niezwykle istotna jest ochrona naszych z trudem wywalczonych zabezpieczeń środowiskowych.

Dlatego Partia Zielonych domaga się „Zielonej gwarancji”, aby zapewnić utrzymanie i wzmocnienie obecnego poziomu ochrony środowiska i jego finansowania. Apelujemy również o wprowadzenie nowej ustawy o ochronie środowiska, zanim Wielka Brytania opuści UE i, co ważne, o to, aby nasz kraj pozostał członkiem takich wspólnotowych agencji jak Europejska Agencja Ochrony Środowiska oraz Europejska Agencja Chemikaliów.

Przeczytaj więcej o priorytetach Partii Zielonych dotyczących brexitu i środowiska naturalnego w raporcie Caroline Lucas „Opuszczenie UE, a nie środowiska”.