skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Brexit ve Çevre

Avrupa Birliği Üyeliği çevre koruması için birinci derece öneme sahip olmuştur. Neticede, iklim değişikliği, kirlilik ve kaynak azalmasına ilişkin etkiler ulusal sınırlar içinde son bulmuyor. Bu sorunların etkin bir şekilde üstesinden gelmemiz gerekiyorsa, sınırlar arası güçlü bir tepkide bulunmamız gerekir.

Yaban hayatı korumadan enerji verimliliğine, denizlerin korunmasından hava kirliliğine kadar pek çok konuda AB, çevremizi temiz ve sağlıklı tutmaya yönelik tedbirlerin alınması konusunda en önde yer almaktadır.

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı, çevre açısından ciddi bir belirsizlik döneminin başlamasına yol açmıştır.  Bu, Yeşiller Partisi yardımcı lideri Caroline Lucas’nin adlandırdığı gibi Birleşik Krallık’ın çevresi açısından “risk kokteyli” doğurmaktadır.

Brexit’ten sonra, Birleşik Krallık’ta, zor kazanılmış çevre standartlarımızı tehdit edecek, yasamayla ilgili çok daha fazla değişiklik olacaktır. Birleşik Krallık çevre kanunlarının etki alanı geniş bir şekilde kalmasını ve gerektiği gibi uygulanmasını sağlamalıyız. Hükümetin yeşil projeler için fon sağlamaya devam etmesi son derece önemlidir. Ayrıca, ticaret standartlarının korunacağına dair bir güvence sunulmalıdır. Yeni ticari sözleşmeleri güvence altına alma telaşındaki bakanların GDO ve pestisitlerin, tehlikeleri, gıda güvenliği ve hayvan sağlığıyla ilgili yönetmelikleri sulandırmayacaklarını bilmemiz gerekir.

Zor kazanılmış çevre korumalarımızda herhangi bir değişiklik yapılmaması kritik öneme sahiptir.

Yeşiller Partisinin halihazırdaki çevre koruma ve fon sağlama seviyesinin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik ‘Yeşil Garanti’yi isteme nedeni de budur. Ayrıca, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmadan önce yeni bir Çevre Kanununun uygulamaya konulmasını ve daha da önemlisi Birleşik Krallık’ın Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Kimyasallar Ajansı gibi belli başlı Avrupa kurumlarına üye kalmasını istiyoruz.

Caroline Lucas’ın Çevreden değil, AB’den çıkma başlıklı raporunu okuyarak Yeşiller Partisinin Brexit ve çevre ile ilgili öncelikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.