skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Brexit ve Londra

Seçim bölgem olan Londra, kararlı bir şekilde, Avrupa Birliğinde kalınması yönünde oy kullandı. Oy verenlerin %60’ı AB’de kalmak istediklerini gösterdiler.

Bu tartışmaya açık bir durum, çünkü Londra İngiltere’nin AB üyeliğinden fazlasıyla yararlandı. Yaklaşık bir milyon AB vatandaşına -İngiltere’deki tüm AB vatandaşlarının yaklaşık olarak üçte birine- ev sahipliği yapan Londra yaşayan, çalışan ve eğitim gören yabancı vatandaşları hoş karşılamakla övünen bir geçmişe sahiptir. Bu kişilerin çoğu yaşamlarını inşa ederek ve kültürümüzü zenginleştirecek şekilde Londra’da kök salmayı seçmişlerdir.

Mart 2017 tarihli London First ve PWC tarafından yayınlanan bir rapora göre – tıpkı sağlık hizmetlerindekilerin %30, finansal sektördekilerin %15 ve yaratıcı sektördekilerin %14 kadarında olduğu gibi – başkentin inşaat sektöründe çalışanların %30 kadarı diğer AB ülkelerinde doğmuşlardır Avrupa ve ötesinde dünyanın diğer bölgelerine ait bağlantılar Londra’nın yenilikçi, ilgi çekici, yaratıcı, dostane ve açık fikirli bir şehir olmasını sağlamıştır. yardım etmiştir.

Losing it Over Brexit raporuma göre toplumları desteklemek, eşitsizlikle mücadele etmek ve yerel ekonomiyi geliştirmek için Londra her yıl £500m almaktadır. Bu fon Kraliyet Müzesindeki kültürel programları, Londra üniversitelerindeki akademik araştırmaları ve Crossrail gibi altyapı projelerinin gelişimini desteklemiştir. Londra dahilinde genç nüfuzun yaşadığı işsizlikle mücadele etmeye, ufak işletmeleri desteklemeye, Londralılar için eğitim ve iş fırsatlarını iyileştirmeye yardımcı olmuştur.

Londralıların bildiği ve sevdiği yeşil alanların çoğu gelişmeye karşı önemli oranda ekstra düzey koruma sağlayan özel bir AB statüsünden faydalanmaktadır. AB, Thames nehrinin temizlenmesinin yanı sıra Lee Vadisindeki tehdit altındaki kuşların ve Wimbledon Common’daki fundalığın korunmasına yardımcı olmuştur.

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı bu ve bunun gibi pek çok gelişmeyi riske atacaktır. Londra Kurulunun Yeşil Parti üyelerinin yanı sıra, Sian Berry, Caroline Russell ve ben herhangi bir Brexit anlaşmasının tüm Londralıları ve çevremizi korumasını sağlamak için mücadele edeceğiz.